facebooktwittermail

Coronastrategi saknas för gröna näringarna

Smittspridningen av covid-19 är intensiv. Varför tas inte något gemensamt krafttag för att skapa en ökad beredskap och förbättrade kunskaper på våra gröna företag, undrar Peter Lundqvist.

I Danmark finns en brett sammansatt ”task force” för att motverka smittspridning på arbetsplatserna inom de gröna näringarna.
I Danmark finns en brett sammansatt ”task force” för att motverka smittspridning på arbetsplatserna inom de gröna näringarna. FOTO: ISTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

De gröna näringarna i Sverige har ännu så länge klarat covid-19-pandemin ganska bra och på LRFs hemsida konstaterar VD Anna-Karin Hatt att lantbrukare är vana att hantera olika utmaningar och således klarar även detta.

De gröna näringarnas företrädare förefaller vara nöjda med att det löste sig med den utländska arbetskraften så att den kunde finnas på plats när säsongen började. Inte heller är man speciellt oroad över några covid-19-relaterade hälsoproblem inom vår sektor om man läser på hemsidorna hos Gröna arbetsgivare, Kommunal och Arbetsmiljöverket.

I Danmark finns en brett sammansatt ”task force” för att motverka smittspridning på arbetsplatserna inom de gröna näringarna. Gruppen som bildades långt innan de nu akuta minkproblemen består av företrädare för olika organisationer och relevanta myndigheter med syfte att gemensamt ta ställning till olika preventiva insatser och strategier samt informationsmaterial på olika språk.

Arbetsgruppen träffas ofta (digitalt) och bidrar till att samordna insatser och öka kunskapen om hur smitta förhindras och hanteras på arbetsplatserna. Likartade initiativ har bland annat tagits i Kanada och i andra nordiska länder.

Våra gröna näringar i Sve­rige lär inte undkomma den intensiva smittspridning som nu sker i hela Sverige. Varför tas inte något gemensamt krafttag för att skapa en ökad beredskap och förbättrade kunskaper på våra gröna företag? Eller ska de hänvisas till Folkhälsomyndighetens hemsida?

Peter Lundqvist, Lantbrukarson, LRF-medlem och professor i arbetsvetenskap vid SLU

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


Företagande