facebooktwittermail

Andra vågen bryter återhämtningen i ekonomin

Den andra vågen i coronapandemin är här. Följderna blir negativa för hälsoläget, liksom för samhället i stort. Dit hör att återhämtningen i ekonomin bryts och att konjunkturutsikterna ser sämre ut inför nästa år, skriver ATL:s marknadskrönikör Johan Schück.

Just nu är Sverige hårt pressat och det gäller även ekonomin. Men det finns en framtid bortom coronapandemin som både den offentliga sektorn och näringslivet behöver förbereda sig för, skriver Johan Schück.