facebooktwittermail

Industrins efterfrågan en förutsättning för fastighetsvärdena

Coronapandemin ger sättningar i ekonomin. Ännu syns ingen påverkan på skogsmarkspriserna, men avgörande på sikt är fortsatt stark efterfrågan för skogsindustrin.

I samband med coronapandemin har efterfrågan på vissa skogsprodukter, till exempel tryckpapper och sågade trävaror, sjunkit. För andra, som mjukpapper och förpackningar, har det gått bättre.