facebooktwittermail d

Corona tvingar Vimek och Malwa att bromsa

Brist på både nyckelkomponenter och kunder tvingar Vimek och Malwa att korttidspermittera. Andra tillverkare har fortsatt högtryck.