facebooktwittermail

Varuimporten hotas av virusutbrottet

Svensk Sjöfart varnar för att varuförsörjningen hotas efter att corona-pandemin tvingat stora rederier att ställa in sina färjelinjer. Majs och soja är ännu ohotade, men kan snabbt bli bristvaror om besättningar på containerfartyg coronasmittas, enligt organisationen.

Närmare 90 procent av Sveriges export och import går via sjöfart, enligt Göteborgs Hamn AB som sköter driften av Nordens största hamn i Göteborg. I spåren av coronavirusets framfart i världen varnar nu branschorganisationen Svensk Sjöfart för att svensk varuförsörjning hotas.