facebooktwittermail d

Coop: Vi behöver mer forskningsunderlag

Coop överklagar inte Patent- och marknadsdomstolens dom. Därmed står det nu klart att Svenskt Växtskydd får rätt i tvisten om den så kallade Ekoeffekten.

Livsmedelskedjan Coop överklagar inte Patent- och marknadsdomstolens dom om reklamfilmen Ekoeffekten.
Livsmedelskedjan Coop överklagar inte Patent- och marknadsdomstolens dom om reklamfilmen Ekoeffekten. FOTO: MOSTPHOTOS

Det var när Coop visade sin reklamfilm Ekoeffekten som Svenskt Växtskydd reagerade. I reklamfilmen framställdes konventionellt producerad som mer giftig än ekologiskt producerade livsmedel.

Svenskt Växtskydd ansåg att den undersökning som familjen i reklamfilmen genomgick var riggad. Det framgick inte vilka bekämpningsmedel de fick i sig från ekologiskt producerade livsmedel.

Patent- och marknadsdomstolen gav Svenskt Växtskydd rätt. Coop får betala dryga böter om de visar filmen igen.

Coop tänker inte överklaga domen. Det finns vissa saker som livsmedelskedjan inte är nöjd med, men bedömningen är att domen i sin helhet måste överklagas och därför stannar man nu.

– Vi delar inte domstolens uppfattning, men vi inser att man behöver mer forskningsunderlag i fortsättningen, säger Anna Rasin, kommunikationsdirektör på Coop.