facebooktwittermail

Coop odlar egna örter

Coop har installerat 20 odlingsskåp i en butik i Hagastaden i Stockholm. Målet är att göra butiken helt självförsörjande på sallat och örter.

Helena Matsson, Coop.
Helena Matsson, Coop. FOTO: HANS ALM

Under våren har odlingsskåpen från Grönska stadsodling kommit på plats i butiken. Skåpen, som ska rymma cirka 5 000 plantor per månad, står i ett separat rum med stora glasytor ut mot butiken. Där kan kunderna följa hur plantorna växer men det är enbart butikens personal som får hantera grödorna.