facebooktwittermail

Coop-kött anmäls av privatperson

En privatperson har reagerat på att Coop saluför importerat fryst kött som färskt och vill att Konsumentombudsmannen tar en titt på fallet.

Köttet är importerat från Brasilien och Nya Zeeland och saluförs som färskt och är tinat i butikerna. Köttet fraktas dock fryst och Nynäshamnsbon menar att kalla det köttet färskt är både lögn och försök till bedrägeri.

Privatpersonen har även reagerat på användningen av ordet "naturkött", som personen i fråga anser vara rent nonsens och inte ger konsumenten någon upplysning om varornas beskaffenhet. "Mig veterligen finns inget artificiellt kött", skriver privatpersonen i anmälan till Konsumentombudsmannen. ATL.nu