facebooktwittermail d

Coop satsar på hållbarhetsmärkning för alla sina varor

Samtliga Coops totalt 17 000 livsmedel ska från och med början av nästa år få varsin hållbarhetsmärkning. Märkningarna ska lista varornas påverkan på bland annat klimatet och arbetsförhållanden.

Coop ska ge alla sina varor en hållbarhetsmärkning från och med nästa år.
Coop ska ge alla sina varor en hållbarhetsmärkning från och med nästa år. FOTO: ROLAND MAGNUSSON

Det framgick av en presskonferens som hölls av Coop på tisdagen.

Satsningen ska sjösättas under början av nästa år. Kunderna kommer då kunna ta del av hållbarhetsmärkningarna genom att scanna av varornas streckkoder.

Coop har tagit fram hållbarhetsdeklarationerna tillsammans med Världsnaturfonden och Hållbar Livsmedelskedja som utgörs av en rad aktörer i livsmedelssektorn, däribland Lantmännen, Arla och HK Scan.

Deklarationerna ska tas fram utifrån tio parametrar som ska ringa in hållbar utveckling (se faktaruta). Parametrarna har i sin tur utvecklats av Världsnaturfonden.

Datan som beräkningarna baseras på härrör från bland annat det statliga forskningsinstitutet RISE, Världsbanken och Världsnaturfonden.

Tester påbörjas under sommaren och hösten 2020 med målet om lansering ut mot kunder under första kvartalet 2021.

De tio parametrarna:

Klimat

Lagerefterlevnad och spårbarhet

Biologisk mångfald

Bördighet

Vattenåtgång

Bekämpningsmedel

Övergödning

Djurhälsa

Arbetsförhållanden

Lokalbefolkning

Källa: Coop