facebooktwittermail d

Coop dömt för Ekoeffekten

UPPDATERAD

Coop förbjuds använda sig av sina reklamfilmer om den så kallade "Ekoeffekten". De förbjuds också att i marknadsföring använda sig av påståenden som att ekologisk mat kan minska halten av bekämpningsmedel i kroppen.

I dag föll patent- och marknadsdomstolens dom i målet mellan Coop och Svenskt Växtskydd, gällande Coops marknadsföring av sitt ekologiska sortiment.

Domstolen förbjuder Coop att använda filmerna Ekoeffekten, The Organic Effect och Amelia testar ekoeffekten, samt liknande framställningar, i sin marknadsföring av livsmedel. Bryter Coop mot detta väntar vite om en miljon kronor.

Samma vite gäller även om Coop i sin marknadsföring ens använder sig av formuleringarna Ekoeffekten eller The Organic Effect.

Patent- och marknadsdomstolen vitesbelägger också ett antal formuleringar som har förekommit i reklamkampanjen, som rullade ut för två år sedan. Det är till exempel inte tillåtet att i marknadsföring hävda att:

– "Undersökningen visar att om man väljer ekologisk mat kan man minska halten av bekämpningsmedel i kroppen"

– "Ekologisk mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel".

– "Vi äter insektsmedel"

– "Halten av bekämpningsmedel i Amelias urin minskade i snitt med 72 % efter de två veckorna med en rakt igenom ekologisk meny"

Orsaken är att ovanstående formuleringar "kan ge intryck av att ekologiskt odlade livsmedel är bättre och medför färre risker ur hälsosynpunkt än konventionellt odlade livsmedel". Vill Coop använda sig av liknande formuleringar måste de kunna visa att de är sanna.

– Domstolen höll med oss på varenda punkt. Det här sätter stopp för den här typen av marknadsföring, inte bara från Coop, utan även från andra aktörer, säger Svenskt Växtskydds verksamhetsledare Anders Normann till ATL.

Anledningen till att Svenskt Växtskydd drev processen mot Coop var inte att de skulle ha något emot ekologisk livsmedelsproduktion.

– Det var varken ett angrepp på Coop i sig eller på ekologisk livsmedelsproduktion, som det har antytts från deras sida, utan på Coops marknadsföring, säger Anders Normann.

Coop är efter en första genomläsning besvikna över domen och menar att de tydligt har redovisat resultaten av sin undersökning på sin hemsida.

– Det domen efterfrågar är ett mer vetenskapligt underlag, vilket i och för sig är positivt eftersom det visar på behovet av mer forskning i frågan, säger Coops presschef Tobias Rydergren.

Rent praktiskt har domen ingen större betydelse för företaget eftersom filmen inte visas längre.

– Nu ska vi läsa domen lite mer noggrant och se om vi ska låta den vara eller om vi ska överklaga, säger Tobias Rydergren.

LÄS MER: Därför fälldes Coop

KRÖNIKA: Klargörande besked om ekoreklam

LÄS MER: Tvist om ekoreklam avgörs i Juli

LÄS MER: Nu avgörs Coops ekoreklam i domstol

LÄS MER: Coops giftkampanj om konventionella livsmedel prövas rättsligt