facebooktwittermail d

Containerkaos för skogsindustrin

Brist på containrar i svenska hamnar har fått fraktpriserna till Asien att rusa i höjden. För svenska sågverk och stora delar av svensk industri orsakar det enorma problem.

Containerfartyg i Göteborgs hamn.
Containerfartyg i Göteborgs hamn. FOTO: GORAN ASSNER/GÖTEBORGS HAMN

Kaos i containerflödet gör att svenska sågverk har svårt att få i väg sina trävaror till Asien. De frakter som går dit blir dyrare eftersom det råder brist på containrar i svenska hamnar.

– Frakterna blir jättedyra, säger Peter Nilsson som är koncernchef för Bergs Timber.

När ATL ringer runt till svenska sågverksföretag med export till Asien är bilden densamma hos alla, problemen är väldigt stora.

Bakgrunden är att det har varit strejker och övertidsblockader till och från i Göteborgs hamn sedan maj månad förra året, på grund av en konflikt mellan fackföreningen Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals.

Varsel om övertidsblockad

Just nu ligger det ett varsel om övertidsblockad från den 13 mars. Dessutom har facket varslat om sympatiåtgärder eftersom spanska hamnarbetarfacket varslat om strejk.

– Men det är inte säkert att det blir något, säger Cecilia Carlsson som är kommunikationschef vid Göteborgs hamn.

När arbetet i Göteborgs hamn legat nere, har de stora containerfartygen från Asien i stället fått lossa sin last i någon annan europeisk hamn, såsom Gdansk i Polen eller Bremerhaven i Tyskland. Det är där containrarna hamnat, och det är där de måste lastas med de varor som ska tillbaka till Asien.

Det är inte bara svenska trävaror som behöver containrar för att fraktas till Kina och Japan, det finns många andra industrivaror som kanske både är mindre skrymmande och mer värdefulla. Dessa är enklare och relativt sett billigare att skicka på en lastbil till hamnarna i Gdansk eller Bremerhaven. Att göra detsamma med trävaror fördyrar frakten mycket.

Kampen om containrarna

Att sydkoreanska containerrederiet Hanjin gick i konkurs i september förra året, gjorde dessutom att stor kapacitet försvann från marknaden, vilket gör att kampen om de kvarvarande containrarna förstärks.

Hamnarbetarförbundet ingår inte i LO och har inget kollektivavtal med arbetsgivaren.

– Störningarna har orsakat jättestora problem för stora delar av industrin, säger Cecilia Carlsson.

Inom Europa går trävarorna inte i containrar, utan lastas direkt på båtarna, och därför är det inte samma problem med dessa frakter.

Fakta Göteborgs hamn

Göteborg är Sveriges största exporthamn och uppemot hälften av all volym som skeppas ut är skogsrelaterade produkter.