facebooktwittermail

Containerhuggare flexibelt alternativ

Ett system med lastbilsmonterad flishugg och tre containrar kan i vissa fall vara billigare än dagens standardsystem med skotarmonterad hugg och flis- eller containerbilar. Det framgår av en studie som Skogsforsk har genomfört.

En traditionell huggbil flisar skogsbränsle vid avlägg och kör sedan själv in flisen till ett värmeverk.

På senare år har huggbilar med lastväxlarsystem blivit vanligare. Dessa flisar direkt i containrar som transporteras till mottagaren med en eller flera containerbilar.

Eftersom flistransporten görs av containerbilarna kan containerhuggbilen utnyttjas mer effektivt än en traditionell huggbil, konstaterar Skogsforsk.

Jämfört med flishuggar monterade på skotare eller traktordragna huggar är containerhuggbilen billigare att flytta och ger en enklare logistik. På de minsta objekten, eller när ett objekt avslutas, kan containerhuggbilen själv sköta både flisning och transport.

Nackdelen är att det tar tid att rangera containrarna. Det finns också en risk att huggbilen blir stående utan arbete om inte containertransporten fungerar perfekt.ATL.nu