facebooktwittermail d

Ciolos försvarar stödtak

Jordbrukskommissionär Dacian Ciolos försvarar en stark jordbruksbudget och ett stödtak för stora lantbruk.

BRYSSEL ATL
Starkt motstånd mot idén om ett stödtak bland EU:s medlemsländer har inte fått jordbrukskommissionär Dacian Ciolos att överge förslaget.

- Inkomststödet måste vara begränsat för att vara trovärdigt, sa jordbrukskommissionären när han talade vid Forum For the Future of Agriculture som pågår i Bryssel i veckan.

Måste begränsas


Men det är just bara den inkomststöttande delen av gårdsstödet som måste begränsas. Den del som enligt kommissionens vision ska ersätta lantbrukare för kollektiva nyttigheter ska betalas ut till alla som producerar sådana, oavsett storlek på företaget.

Dacian Ciolos gjorde också ett sällsynt uttalande om storleken på den jordbrukspolitiska budgeten.

- Vi kan inte ha ambitiösa mål för jordbrukspolitiken om vi inte har ambitiösa medel.

Forum For the Future of Agriculture arrangeras av intresseorganisationen ELO, the European Landowners Organisation och Syngenta. Sara Johansson