facebooktwittermail

Kaliumanläggning på gång i Örnsköldsvik

Inom några år kan Sverige bli självförsörjande på NPK-gödsel. Cinis Fertilizer vill bygga en anläggning utanför Örnsköldsvik som ska producera upp till 200 000 ton kaliumsulfat per år – av restprodukter från massaindustrin.

Köpmanholmen Vindkraft, Örnsköldsvikshamn

Redan i slutet av 2023 kan Örnsköldsviksföretaget Cinis Fertilizers fabrik stå klar. Där ska det, om allt går som planerat, produceras upp till 200 000 ton kaliumsulfat per år. Råvaran är restprodukter från massaindustrin. Processen kommer, enligt bolagets vd Jakob Liedberg i princip inte att generera några utsläpp. Bara kaliumgödsel och vanligt koksalt:

– Det blir alltså en mycket miljövänlig produktion.