facebooktwittermail d

Cinis Fertilizer får miljötillstånd

Gödselbolaget Cinis Fertilizer redovisar ett negativt rörelseresultat för det första kvartalet 2023 samt får ett beviljat miljötillstånd för produktion av mineralgödsel.