facebooktwittermail d

Chippet håller koll

Ett tiotal nötköttproducenter på Gotland vill ta till högteknologi för att hålla koll på djuren. Med elektronisk öronmärkning kan produktionen maximeras och köttet enklare spåras genom hela produktionskedjan.

- Den stora förtjänsten är att man kan hålla målvikten mycket bättre, säger uppfödaren Leif Andersson på Sojdungs gård, som har använt elektronisk öronmärkning i flera år och en av dem som håller i projektet.

Med elektronisk öronmärkning kan uppfödaren enkelt få uppgifter om varje individuellt djur. I dag används tekniken främst för att hålla koll på vikten. I stället för att väga djuren manuellt med flera veckors mellanrum vägs de varje gång de går fram till vattenautomaten för att dricka. Vikt och identitet läses av automatiskt och skickas till en server.

- De vägs sex till femton gånger per dag så det blir ju mycket mera exakt, säger Leif Andersson.

Ser vikten på datorn


Man kan då enkelt se djurets viktutveckling i datorn och planera vilka djur som ska skickas med slaktbilen nästa gång.

Man kan också undvika att djuren blir för stora och därmed ge avdrag hos slakteriet, men ändå ligga nära gränsen.

- Man ska komma så nära 400 kilo som möjligt för att få ut det mesta av varje djur.

Även Visby Slagteri vill vara med på ett hörn. Inledningsvis är deras vinst att man slipper läsa av märkningarna manuellt och därmed komma ifrån ett riskmoment. Men i förlängningen kan tekniken skapa andra vinster och mervärden.

- Vi skulle kunna se vilka djur som är på gång, vad det är för typ och vad de väger. Man kan kanske till och med styra planeringen så man får in den typ av djur man vill ha för tillfället, säger Jonas Nilsson på Visby Slagteri.

Lätt att spåra


Hanteringen av återtagsdjur skulle kunna underlättas och resultatet av slakten rapporteras på ett enklare sätt.

Det finns också efterfrågan på att information om köttets ursprung på ett enklare sätt ska kunna hänga med i produktionskedjan ända ut till middagsbordet, något som skulle underlättas med elektronisk märkning.

- Exempelvis är Coop väldigt intresserade av att kunna spåra, säger Jonas Nilsson.

"Intressant område"


Länsstyrelsen på Gotland har blivit tillfrågad om att hjälpa till med finansiering.
- Vi tittar på möjligheterna inom landsbygdsprogrammet, säger Gunilla Lexell på länsstyrelsen.
- Det är ett intressant område, om man kan få till någonting. Hans Dahlgren