facebooktwittermail d

Chef på BM Agris: "en olyckshändelse"

Mats Eriksson på BM Agri betraktar incidenten som en olyckshändelse och menar att ansvaret helt ligger hos åkeriet.

BM Agri hyr silon i Tärnsjö och var det företag som anlitade det utländska åkeriet eftersom spannmålen skulle exporteras.

– Åkeriet kan i sin tur köpa upp tjänsten av andra. Så man vet aldrig vem som kommer och hämtar spannmål, säger Mats Eriksson.

Han bekräftar att det var ett polskt åkeri och att fordonsvågen vid silon var trasig just den veckan.

– Så den enda våg som gick att använda var bilens egen våg, säger han.

Han påpekar däremot att detta inte är någon ovanlig situation. Ofta lastar BM Agri spannmål direkt från gårdar och här finns inga fordonsvågar att tillgå. När spannmål lastas på en bil är det i princip alltid slutkundens vikt som gäller. Det brukar handla om runt 30 ton.

– Både vi och kunden vill att vikterna ska vara normala. BM Agri har inget intresse av att bilarna ska lasta för mycket eftersom vi betalar ett tonpris till åkeriet, påpekar han.

Lastade för mycket

Den polska chauffören pratade inte engelska men signalerade när han hade fått tillräckligt mycket och skrev också att han hade lastat 33 ton, enligt Mats Eriksson.

– I själva verket hade han lastat mycket, mycket mer. Bakgrunden till varför det blev så är inte riktigt klar för mig.

Hans gissning är att bilens våg inte fungerade, eller att chauffören inte kunde läsa av vågen korrekt. Dessutom måste chauffören ha varit oerfaren eftersom han annars troligen reagerat på att bilen var alldeles för full för att ha lastat 33 ton.

Litar på tekniken

Mats Eriksson lägger skulden för det som hände på åkeriet och menar att BM Agri måste kunna lita på att åkeriets teknik fungerar och att de följer svenska lagar.

– Men jag betraktar det här som en olyckshändelse. Chauffören hade aldrig vågat köra iväg om han vetat att det var en så stor överlast, säger han.