facebooktwittermail d

Checklistor ska ge stöd vid efterbevakning av skogsbränder

Efterbevakning av skogsbränder är markägarens ansvar, men det saknas riktlinjer för hur det ska gå till. Det ska ett nytt projekt på Skogforsk råda bot på.