facebooktwittermail d

Charlotte jobbar för jämställdhet

Det kan kännas löjligt att prata om jämställdhet, för det låter självklart. I verkligheten behöver mycket göras, tycker Charlotte Vikström på Skogsnäringens it-företag SDC.

Skogsbranschen är mansdominerad. Det beror inte på någon medveten illvilja, snarare har det bara blivit så, tror Charlotte Vikström.

- Det har växt fram en kultur där mannen är normen, och det tror inte jag berikar. Mångfald berikar, säger hon.

Tre i ledningsgruppen


För två år sedan lämnade hon ett jobb inom domstolsväsendet och blev avdelningschef för interna tjänster på SDC, ett företag med 120 anställda som jobbar med att förmedla och förädla information mellan skog och industri.

Då kom hon in som andra kvinna i ledningsgruppen. I dag är de tre kvinnor i ledningsgruppen på 13 personer. SDC jobbar aktivt för att förbättra könsfördelningen, berättar Charlotte Vikström.

- Av de fyra senast anställda cheferna är två kvinnor. Det tycker jag är väldigt positivt, säger hon.

Löser sig inte


Charlotte Vikström tror inte att jämställdheten löser sig av sig självt.

När en arbetsgrupp på SDC satt ihop en jämställdhetsplan förra året var hon ute och informerade om den på alla avdelningar på företaget.

Enligt planen ska kvinnor och män ha samma förutsättningar för att lyckas inom alla yrkeskategorier på jobbet, ha lika lön för likvärdigt arbete och samma möjligheter att kombinera yrkesliv med ansvar för hem och barn.

En tankeställare


Det kändes som självklarheter när hon berättade om det, men hon hade kompletterat med lite statistik om hur det ser ut i samhället. Många fick en tankeställare.

- Jag är helt övertygad om att man måste göra aktiva åtgärder. Jag är för kvotering och jag står för det, säger Charlotte Vikström.

Hon tycker att det är spännande att regeringen har tagit fram en jämställdhetsstrategi för skogen och skjuter till en miljon kronor för att förbättra läget.

Information och riktade åtgärder kan göra att folk börjar tänka i andra banor.

Flera små steg


Fler tjejer kan bli intresserade av skogen om de får veta att det är en bransch där det händer mycket, där det handlar om stora pengar, som är viktig för Sverige och som har en otrolig utvecklingspotential.

SDC har tagit flera små steg för att skapa bättre jämställdhet, men det finns saker som Charlotte Vikström inte har direkt inflytande över. SDC:s styrelse består till exempel bara av män.

- Jag hoppas att det väljs in kvinnor i vår styrelse, säger hon.Tina Andersson