facebooktwittermail d

Champagnehusen kan skåla och pusta ut

En suck av lättnad. Och sedan korksmällar.

Så måste det ha låtit hos alla champagnemakare när handelsavtalet blev klart för britternas utträde ur EU.