facebooktwittermail d

Ceta-avtal sätter ny standard för handelsavtal

EU:s Ceta-avtal med Kanada ska sätta en ny internationell standard för frihandelsavtal.

"Det är en ny guldstandard", sade EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström till journalister på söndagen vid EU:s toppmötet med Kanada då avtalet undertecknades.

EU driver 20 andra förhandlingar om frihandelsavtal, till exempel med USA (TTIP), Japan, Mexico och de latinamerikanska Mercosur-länderna.

"Att sätta nya, höga standarder inom handel tillsammans med Kanada kommer att hjälpa EU motivera andra handelspartner att följa vår progressiva modell. EU och Kanada visar vägen", sade hon.

"Stort framsteg"

Om Världshandelsorganisationen WTO anammade Ceta-avtalets regler för arbetsrätt skulle det vara ett stort framsteg för världens arbetstagare, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker vid en presskonferens.

Förutom arbetsrätt är Ceta-avtalet nydanande inom bland annat hållbar utveckling, miljö, hälsa och sociala frågor. Inom investeringsskydd ersätts det gamla systemet med tvistelösning mellan investerare och stater med privata paneler (ISDS) med ett nytt system med en internationell domstol (ICS).

Det hårda folkliga motståndet mot Ceta-avtalet har både varit lärorikt och oroat EU.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk sade att det är svårt att få stöd för frihandelsavtal i "den nya osaklig verkligheten" med "icke sanningsenlig politik". Alltför få EU-medborgare förstår att handel medför välstånd.

"Alternativet till frihandel är isolering och protektionism", varnade han.

Tuff strid inför TTIP

Cecilia Malmström sade att EU-länderna själva måste ta ett större ansvar för att förklara och övertyga sina medborgare om nyttan av handelsavtalen. Ändå är en enormt stor majoritet av befolkningen för frihandel, sade hon.

Striden om Ceta-avtalet förebådar en minst lika tuff strid när USA-avtalet TTIP har förhandlats klart.

Samtidigt som det belgiska regionparlamentet i Vallonien till sist gav sitt godkännande för Ceta-avtalet förklarade dess ministerpresident Paul Magnette att TTIP nu är dött.

Cecilia Malmström förnekade bestämt detta.

"TTIP är inte alls dött. Det var högst levande sist jag tittade", sade hon.

Efter en förhandlingsrunda den 3-7 oktober avvaktar EU nu USA:s val den 8 november. Mycket återstår och det är orealistiskt att tro att hela TTIP kan klaras av innan president Barack Obama avgår i januari, sade hon.

Sedan infinner sig en naturlig paus under ett halvår då nästa presidents administration ska komma på plats.

Beträffande Brexit ansåg varken Cecilia Malmström eller Jean-Claude Juncker att Ceta-avtalet eller den krokiga beslutsvägen gav några lärdomar.