facebooktwittermail d

Certifiering ökar intresset för utbildning

Skogsbrukets yrkesnämnd har under det gångna året skapat ett rikstäckande system för vidareutbildning, främst riktat mot entreprenörer.

- Nu får vi en enhetlig utbildning över hela landet, säger nämndens ordförande Bengt Brunberg från Korsnäs till tidningen Skogen.

En anledning till den riksomfatande samordningen är skogscertifieringen. Kraven på dem som planerar och arbetar i skogen är lika över hela landet och de måste vara kvalitetssäkrade. Certifieringen driver dessutom på kraven på entreprenörer att vidareutbilda sig.

Just nu är intresset särskilt stort för guldkort i aptering, men även för kulturvård, miljövård och skogsskötsel. Ståndortsanpassning och marberedning är andra heta ämnen. ATL.nu