facebooktwittermail

Ny skörderobot ersätter 25 man

Sparter är en ny självgående skördemaskin med betoning på självgående. I drift ska roboten kunna ersätta upp till 25 personer. Nu ska den gå i produktion.

Maskinen utvecklas av Cerescon, ett holländskt företag, för skörd av vit sparris och har under säsongen visats för odlare i Nederländerna och Tyskland.

Roboten är enradig, men utvecklas också i en två- och treradig version. I drift ska roboten kunna ersätta upp till 25 personer.

Hittar grödan under jord

Sparrisen detekteras i det här fallet med hjälp av sensorer som även kan hitta grödan under jord. Efter detektering snittar roboten sparrisen och placerar den på ett transportband, för att därefter återställa sandbädden och täcka marken med ny odlingsplast.

Eftersom detekteringen kan genomföras redan innan sparrisen tränger upp ur jorden, ska det också göra det lättare att undvika kostsamma missfärgningar.

Halverar skördekostnaderna

Enligt företaget i fråga ska maskinen kunna halvera skördekostnaderna baserat på de tester som har gjorts.

Intresset för roboten har hittills varit stort, och intresset har inte direkt mildrats av den pågående coronapandemin som har gjort det svårt att rekrytera personal från många länder. I det här fallet ska roboten endast kräva en operatör.

Högt uppsatta mål

Det holländska företaget har nyligen fått tre miljoner euro i utvecklingskapital från en privat investerare för att utveckla prototypen och sätta den i produktion. Målet är att bygga upp till 150 maskiner om året inom en femårsperiod.

Kapaciteten hos maskinen ska uppgå till 0,3 hektar per timme. Men för att maskinen ska fungera optimalt finns också vissa grundläggande krav på strukturen i sandbädden.

Roboten ska klara av att hitta den åtråvärda sparrisen även under jord.
Roboten ska klara av att hitta den åtråvärda sparrisen även under jord. FOTO: PRESSBILD
Efter plockning läggs sparrisen på ett transportband.
Efter plockning läggs sparrisen på ett transportband. FOTO: PRESSBILD
Maskinen utvecklas även i en två- och treradig version. Den här tidiga prototypen är traktordragen. Men den slutgiltiga versionen väntas vara självgående.
Maskinen utvecklas även i en två- och treradig version. Den här tidiga prototypen är traktordragen. Men den slutgiltiga versionen väntas vara självgående. FOTO: PRESSBILD