facebooktwittermail d

”Nu får det vara nog – sätt stopp för Skogsstyrelsens krav”

Centerpartiet kräver att regeringen agerar skyndsamt och ser till att Skogsstyrelsen inte kan börja tillämpa dessa orimligheter som man säger sig vilja genomföra, skriver Peter Helander (C) och Daniel Bäckström (C).

”EU-domstolen har konstaterat att det svenska regelverket för skyddet av fåglar är strängare än vad EU kräver”, det skriver Peter Helander (C) och Daniel Bäckström (C). FOTO: OLA JENNERSTEN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Regeringen måste omgående ta tag i sina myndigheter som återigen misslyckas med att vara balanserade i sin myndighetsutövning.

Det senaste är att skogsbruksåtgärder måste att hänsyn till samtliga fågelarter i Sverige. Det får orimliga konsekvenser. I Sverige häckar cirka 240 fågelarter och vi har 70 miljoner fågelpar det vill säga 140 miljoner individer. Mellan 1998 och 2016 har vi fått 8 miljoner fler fågelpar i de svenska skogarna.

Sverige har inte infört fågeldirektivet från EU på den nivå som direktivet anger utan Sverige har överimplementerat direktivet.

Nu säger Skogsstyrelsen att skogsägare måste ta hänsyn till samtliga fåglar på en individnivå vilket inkluderar varenda skata, fiskmås och talgoxe. Detta ska adderas till den långa lista på annan hänsyn som en skogsägare ska ta hänsyn till. Detta kommer säkert att leda till att bönderna i Sverige inte kan genomföra vårbruket eftersom man oavsiktligt kan skada ett tomt fågelbo på åkern.

Svenska tamkatter dödar 16 miljoner småfåglar per år. Borde inte då våra myndigheter förbjuda katter i Sverige?

EU-domstolen har konstaterat att det svenska regelverket för skyddet av fåglar är strängare än vad EU kräver. Nu kräver Centerpartiet att regeringen agerar skyndsamt och ser till att Skogsstyrelsen inte kan börja tillämpa dessa orimligheter som man säger sig vilja genomföra.

Centerpartiet kommer att begära att Skogsstyrelsen och regeringen kommer till Miljö- och Jordbruksutskottet och ger sin bild av denna märkliga hantering.


Peter Helander (C)
Skogspolitisk talesperson


Daniel Bäckström (C)
Landsbygdspolitisk talesperson