facebooktwittermail d

Centerpartiet lovar en livsmedelsstrategi

En livsmedelsstrategi med fokus på ökad primärproduktion och stärkt livsmedelsindustri samt krav på svenska djurskyddsregler i upphandlingar är ett vallöfte från Centerpartiets ledare Annie Lööv.

Varje dag gör svenska bönder en stor insats för jobben, miljön, djurskyddet och folkhälsan. De producerar mat som är sund och säker, fri från skadliga gifter och kemikalier.

Centerpartiet vill att produktionen av svensk mat ska öka och anledningen till det är enkel: den mat vi lägger i våra kundvagnar, serverar i skolor och till våra äldre ska inte bara vara god och näringsriktig, den ska även kunna ätas med gott samvete om djurens välmående. Ett av våra viktigaste vallöften inför höstens val är därför att ta fram en nationell livsmedelsstrategi för ökad produktion av hållbar mat.

Att välja billig mat kan stå oss dyrt. När priset går före kvaliteten, när vi inte vet vad köttet vi äter kommer ifrån, hur djuret mått eller hur mycket antibiotika som pumpats in i dess kropp så får det inte bara konsekvenser för djuret utan också för vår egen hälsa.

Antibiotikaanvändningen är en av vår tids ödesfrågor. Genom att satsa på en matproduktion som inte överanvänder antibiotika gör vi både oss själva och djuren en tjänst. Dessutom får vi en levande landsbygd med öppna marker, betande kor och biologisk mångfald.

Det är hög tid att kommuner och landsting ställer krav på att all mat de köper för skattepengar minst motsvarar svensk djurskyddslagstiftning. Eftersom runt tre miljoner måltider serveras varje dag inom det offentliga skulle sådana medvetna val göra stor skillnad för våra bönder.

I Sverige får suggor inte fixeras, grisarnas svansar får inte kuperas. Alla kor får gå ute på bete och djurtransporterna är inte längre än åtta timmar. Självklart är detta också krav som vi måste leva upp till när vi väljer mat i skolan, vården och omsorgen.

Skolbarn ska inte serveras mat som är olaglig att producera i Sverige. Att välja på annat sätt är inte annat än ren och skär dubbelmoral från det offentligas sida. En dubbelmoral som måste upphöra.

Regeringens satsning på Sverige – det nya Matlandet har varit lyckosam inom flera områden men har dessvärre ännu inte lyckats vända den nedåtgående trenden inom primärproduktionen.

Livsmedelsstrategin ska därför i första hand fokusera på att öka produktionen och på att stärka svensk livsmedelsindustri. Vi ser framför oss att strategin även innehåller förslag på hur böndernas kostnader kan fortsätta sänkas, regelkrånglet minska och just ett krav på minst svenska djurskyddsregler i alla upphandlingar, det vill säga de krav som svenska bönder redan lever upp till i dag.

Innehållet kommer att behöva utvecklas i nära samarbete med näringen, som vet vilka behov som måste tillgodoses för att nå framgång med strategin. Även den konkurrenskraftsutredning som ska vara klar i början av 2015 kommer att vara ett viktigt stöd i arbetet.

Att det valmanifest som vi presenterar i dag innehåller det konkreta löftet till Sveriges bönder om en livsmedelsstrategi är ingen slump. Vi står upp för landsbygdens villkor, för närodlad hållbar mat och stärkt konkurrenskraft för bonden. Det är också vad som står på spel i höstens val.

Annie Lööf
partiledare, Centerpartiet