facebooktwittermail d

Skogsfrågorna viktiga delar i överenskommelsen

En utredning om stärkt äganderätt i skogen, stopp för den utökade nyckelbiotopsinventeringen och mer pengar för att ersätta skogsägare för mark som skyddas ingår i en överenskommelse som fyra partier ska ta ställning till i helgen.