facebooktwittermail d

Centern hade fått mer gjort i annat sällskap

Centerpartiets framgångar för svenskt jordbruk väger lätt jämfört med de skador den rödgröna regeringen har orsakat, skriver Martin Kinnunen och Staffan Eklöf i en replik. 

Traktor med såmaskin
Sänkt dieselskatt skulle vara till stor nytta för jordbruket. FOTO: TRONS/SCANPIX

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

 Annie Lööf och Daniel Bäckström, Centerpartiet, skriver i ATL att det är viktigt att Sveriges lantbrukare måste få känna framtidstro. Vi anser att det är naivt att tro att det kan ske i samarbete med de rödgröna partierna. Snarare anser vi att Miljöpartiets agerande de senaste sju åren och deras idéer allvarligt hotat skogsbruk, jordbruk, ägande, landsbygd och frihet. Såg inte Centerpartiet det komma? Eller var det en risk man var beredd att ta?

Centerpartiet berömmer sig för gjorda satsningar (och andra som skulle ha gjorts om man hade samarbetat med någon som hade lyssnat), men som när allt kommer kring är små i jämförelse med den skada den sittande regeringen har gjort och i jämförelse med skadan av ett fortsatt rödgrönt regeringsinnehav. Andra delar av koalitionen har inte kunnat balansera det vi ser som Miljöpartiets härjningar på nationell och EU-nivå och inget säger att det kommer att ske i nästa mandatperiod heller.

En stor del av Lööfs och Bäckströms artikel ägnas åt hur deras budget skulle ha gynnat lantbruk och landsbygd. Ett av deras förslag, om en miljard mer till jordbruket från 2022, är ett förslag som även vi har lagt.

Om de hade vågat prata med oss i höstas kunde vi ha fått igenom detta. Vi kunde även ha fått igenom Sverigedemokraternas förslag om sänkt dieselskatt för jord- och skogsbruk på 1,3 miljarder. Även vårt förslag om slopad löneavgift för tre anställda och sjuklöneansvar för nio hade kunnat bli verklighet.

För att inte tala om att låta fastighetsskatten för industrifastigheter stanna i landsbygdens regioner och om infrastruktursatsningar på landsbygden. Samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har givit ett helt annat resultat.

Retoriken har varit skarp, men när röken skingras går det inte att dra en annan slutsats än att det har varit viktigare för Centerpartiet att stänga ute Sverigedemokraterna grundat på fördomar än att ge lantbruket och landsbygden goda förutsättningar.

Centerpartiet har gjort sitt val, nu är det väljarnas tur.

Martin Kinnunen (SD), miljöpolitisk talesperson

Staffan Eklöf (SD), riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet