facebooktwittermail d

”Centerpartiet behöver en nystart”

Vårt parti behöver förnya såväl politik som organisation. Det klena valresultatet öppnar för en rejäl förnyelse, skriver Julia Eriksson, Centerstudenter, och Réka Tolnai, CUF. 

Centerstudenters ordförande Julia Eriksson och CUF:s förbundsordförande Réka Tolnai.
Centerstudenters ordförande Julia Eriksson och CUF:s förbundsordförande Réka Tolnai. FOTO: MARKUS KONOW

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Utfallet av valet 2022 var på många sätt en kalldusch för Centerpartiet. Både i aspirationerna mot regeringsställning och i väljarstöd led vårt parti nederlag när vi mötte väljarna. Även om valresultatet för många upplevs som en hård motgång erbjuder den även en unik möjlighet till att genomföra ett grundligt förnyelsearbete.

Centerpartiet kommer under de kommande fyra åren ha en roll som ett renodlat oppositionsparti, med ett stort ansvar att vårda rollen som ett fristående liberalt parti. I en sådan position måste sakpolitisk utveckling, tillsammans med tydligare kommunikation kring vår egen politik, vara viktiga prioriteringar.

Under den gångna mandatperioden har Centerpartiet onekligen axlat ett tungt ansvar. Slitna mellan två statsministerkandidater och två block har det blivit omöjligt för oss att sjösätta och få igenom breda uppgörelser för att tackla en rad samhällsproblem.

I vår tydliga hållning mot ytterkantspartier, ihop med ett läge när andra partier har valt att aktivt rösta mot sin egen politik, såsom friare hyressättning i nyproduktion eller reformerat strandskydd, har Centerpartiet återkommande hamnat i situationen att välja mellan att utlösa parlamentariskt kaos eller att tolerera sakpolitiska motgångar för att trygga ett styre i Sverige under en mandatperiod präglad av pandemi och krig i Europa.

Behovet av långsiktiga och breda reformer är trots motgången för Centerpartiet i valrörelsen alltjämt bestående. Några exempel är behovet av en ny och mer teknikneutral energiöverenskommelse, reformer för utbildningsväsendet samt prioriteringen av större reformer inom rättspolitiken.

Detta innebär att Centerpartiet med stor sannolikhet även under denna mandatperiod kommer ha förutsättningar att verka som ett ankare för blocköverskridande överenskommelser. Samtidigt måste vi i detta läge se till att vara mer än en medlande institution mellan de traditionellt statsbärande partierna, en roll som i stort präglade Centerpartiets vision och berättelse den under den gångna mandatperioden. En position som ofta resulterat i att vi blivit offer för det politiska spelet.

Samtidigt som vi under den kommande mandatperioden behöver ett Centerparti som värnar sin roll i politiken behöver ny politik sjösättas. De senaste åren har våra förslag allt för ofta blivit senfärdiga och reaktiva. Centerpartiet behöver återigen förtydliga våra visioner, vår politik och återta sakägarskap i fler frågor som bottnar i vår ideologi, och som löser problemen för vanliga människor.

Centerpartiet har många unika särdrag redan i dag. I vår åsikt om att klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga men att en grön omställning inte står i motsats till fria marknader och äganderätt. I vår optimistiska inställning till öppenhet och integrering med vår omvärld, där arbetskraftsinvandring är en förutsättning för snarare än ett hot mot en ökad välfärd. I vår insikt att vissa utmaningar skiljer sig åt i olika delar av landet, men att många problem är gemensamma oavsett om det är i storstaden eller på landsbygden man bor.

Sänkta trösklar till arbetsmarknaden, stopp mot skattehöjningar och krafttag mot våld och utsatthet, både på gatan och i hemmet, är i grunden en del av Centerpartiets DNA. Sedan Annie Lööf tog över 2011 har Centerpartiets politik kommit att vila på en stark ideologisk grund, där vår utgångspunkt är att liberalismen kan möta utmaningar i både staden och på landet. Det behöver vi se till att förvalta men också konkretisera i ny politik som möter människors oro och problem i deras vardag.

En annan minst lika viktig del i Centerpartiets förnyelsearbete blir att utveckla vår organisation. Vi ser det som naturligt att vi i processen kring att välja ny partiledare även öppnar upp för förändringar inom Centerpartiets organisation, för att ge de bästa förutsättningarna för det förnyelsearbete som nu måste ske.

Vi måste se till att ha en organisation och kommunikation där Centerpartiet bortom partiledaren blir en självständig enhet. Vi har många engagerade medlemmar runt om i landet som på helt ideell basis ser till att vårt parti lyckas med allt ifrån medlemsrekrytering till valrörelser.

Där måste vi ge utrymme för fler att också känna ägarskap över vår politik. Det handlar inte om att vi ska öka antalet motioner till partistämmor, utan att fler personer ute i distrikt och kretsar ska ges enklare verktyg för att utveckla politik lokalt men också kunna påverka när beslut om inriktningar och manifest klubbas på nationell nivå. Därtill krävs det en ökad öppenhet där sakpolitik och positioner kan vara föremål för öppna diskussioner.

När socialdemokratin valde ny partiledare under 2021 präglades processen, som så ofta i Socialdemokraterna, av höga murar och tystnad. Nätverket reformisterna bönade för döva öron om en öppen och mer transparent process. 

Centerpartiet har redan här ett försprång i att vi på ett helt annat sätt tar oss an processer som ett partiledarbyte med inställningen att det är en möjlighet till öppenhet och diskussion. Det är en förutsättning för den nystart som partiet behöver, något som även Annie Lööf påpekat är viktigt i den kommande processen. De punkter som vi nu har lyft är i vår mening vad vi som parti måste lyckas med såväl under denna process, men även efter det att en ny partiledare valts i februari nästa år.

Centerpartiet har alla möjligheter att fortsätta leverera lösningar på dagens och framtidens problem. Där liberalismen och pragmatismen verkar för att bygga ett Sverige där människor kan leva tryggare, bättre och rikare liv, oavsett ursprung, kön eller om det är storstaden eller landsbygden man kallar för hem. Men allt det börjar med en grundlig förnyelseprocess, där tyngden ligger i att utveckla vad Centerpartiet är, oberoende av relationen till andra partier.

Julia Eriksson,
förbundsordförande Centerstudenter

Réka Tolnai
förbundsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund

Läs också: 

Emma Wiesner: ”Centerpartiet fortsätter kämpa för landsbygden”

”Sverige – ett delat land efter valet”

”Avgjorde landsbygden valet?”