facebooktwittermail d

Replik:”C bör ta tag i sin egen skogspolitik – inte på falska grunder anklaga M”

Jag kan bara ledsamt konstatera att Centerpartiet ägnar tid som skulle kunna användas åt att övertyga exempelvis franska kollegor till att attackera Moderaterna, skriver Jessica Polfjärd i en replik.

Jessica Polfjärd
Jessica Polfjärd (M). FOTO: PIA NORDLANDER/BILDN AB

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det är roligt att Daniel Bäckström (C), Stina Larsson (C) och Emma Wiesner (C) har noterat mina annonser om vikten av att stå upp för det svenska skogsbruket. Det är däremot anmärkningsvärt, ja rentav märkligt, att de väljer att framställa dessa som Moderaternas främsta påverkningsmedel i den europeiska debatten.

Under mer än tre år har jag och mina moderata kollegor i Europaparlamentet konsekvent arbetat för en miljö- och klimatpolitik som respekterar det svenska självbestämmandet över skogen och reflekterar skogsbrukets ekonomiska, sociala och ekologiska värden.

Det är särskilt tydligt i de två exempel som Bäckström, Larsson och Wiesner nämner. Vad de menar med sina utspel är därför svårt att förstå. Väljer de att blunda för fakta, eller har de helt enkelt inte koll på hur deras eget parti agerar i Europaparlamentet?

Senast nu i december röstade Moderaterna nämligen för förslag som skulle underlätta för svensk bioenergi. Vi fick dessutom med oss våra partikollegor, till skillnad från C, vars partigrupp röstade emot.

I arbetet med strategin för biologisk mångfald lade jag själv 61 ändringsförslag som alla stärkte förutsättningarna för skogs- och jordbruket. Centerpartiet röstade förvisso för mina förslag, men lade inga egna.

C:s representanter är såklart välkomna att ge stöd åt min linje, men givet det höga tonläget är det märkligt att de själva inte ville bidra i arbetet. De glömmer också att nämna att deras egen partigrupp i Europaparlamentet aktivt har arbetat emot den politik de säger sig stå för. Hur kommunikationen med deras europeiska kollegor ser ut kan man därför fråga sig.

Det kanske allra viktigaste resultatet mitt eget arbete har gett är nämligen att Moderaternas partigrupp EPP, den största i Europaparlamentet, numer driver en skogsbruksvänlig linje. Tack vare detta har vi bland annat säkerställt att den europeiska klimatlagen, själva kärnan i den europeiska klimatpolitiken, understryker skogsbrukets viktiga roll för en hållbar tillväxt. EPP såg också till att parlamentets egen rapport till EU:s skogsstrategi står upp för det aktiva skogsbruket.

Att främja svenska intressen i en partigrupp som representerar EU:s alla medlemsländer är inte enkelt, det kan jag intyga. Men det finns strider man behöver ta om man menar allvar med att stå upp för svenska intressen. Här har Wiesner och hennes kollegor mycket att lära.

Vad som ligger bakom centerpartiets utspel vet jag inte. Jag noterar dock missnöjet med den sittande regeringen. Att de själva valt att släppa fram den rödgröna regering som under de senaste åtta åren har gjort allt för att nedmontera förutsättningarna för svenska skogsägare hade däremot varit smakligt att medge.

Wiesner lyfter gärna fram sin roll i Centerpartiets eftervalsanalys. Jag utgår därför ifrån att hon och hennes kollegor vid det här laget har dragit samma slutsats som vi andra: en av partiets stora utmaningar är deras raserade förtroende på landsbygden. Det manar såklart till eftertanke såväl som handling. Men mitt råd till Bäckström, Larsson och Wiesner är att fokusera sin energi på att ta tag i sitt eget partis politik i stället för att på falska grunder anklaga Moderaterna för att svika svenska skogsägare.

Som de själva skriver behöver det hållbara svenska skogsbruket alla vänner det kan få. Då håller det inte att, som ibland verkar vara Centerpartiets främsta politik på området, ägna tid och energi åt att baktala meningsfränder.

Moderaterna och Centerpartiet står varandra nära vad gäller åsikter i skogsfrågor, det vet Bäckström, Larsson och Wiesner. Jag kan bara ledsamt konstatera att tid som skulle kunna användas åt att övertyga exempelvis franska kollegor i stället används till att attackera Moderaterna. Det hjälper ingen – särskilt inte svenska skogsägare.

När C vill ha en seriös diskussion om hur vi gemensamt kan arbeta för svenska intressen så står min dörr alltid öppen. 

Jessica Polfjärd (M)
Europaparlamentariker (M)

Läs mer

Debatt: ”Moderaternas skogspolitik är skenhelig”