facebooktwittermail

Replik: Många hänsyn att ta vid etablering

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när en byggnation planeras, skriver Catena i en replik. 

Rapsfält.
Markanvändningen är en av många faktorer som bestämmer var byggnaden ska stå. FOTO: CHRISTINE OLSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Frågor kring mark och markanvändning är ständigt närvarande när det handlar om att äga, utveckla och förvalta logistikfastigheter. Fastigheterna i Catenas bestånd består av både äldre och nya logistikanläggningar, vår ambition är att samtliga ska vara hållbara och effektiva.

Det finns en rad aspekter att ta hänsyn till, materialval, energioptimering, arbetsmiljö och möjligheter för biologisk mångfald är några av dem. I det arbetet kommer vi aldrig bli klara – det finns alltid mer att göra och vi tittar hela tiden på nya sätt att utveckla vårt arbete.

Samtidigt är arbetet med att skapa hållbara lösningar en balansgång där samhällets alla behov och sättet vi hanterar dem på behöver vägas in. Läget spelar en avgörande roll, varje kilometer som våra hyresgäster kan spara in har stor betydelse för miljön. Närheten till viktig infrastruktur och större befolkningscentra är därför viktig för oss och för de som verkar i våra fastigheter, inte minst för e-handeln som växer i takt med att beteendemönstren i vårt samhälle förändras.

Vi arbetar både med utveckling och förändring av funktionerna i äldre fastigheter och med nybyggnation för att möta behoven. Precis som insändarskribenten beskriver är mark en ändlig resurs och att det finns olika intressen kring hur den bäst används (eller inte används) är naturligt.

Som svensk aktör och långsiktig fastighetsägare sätter vi stort värde på den svenska detaljplaneprocessen där ett syfte är att samordna dessa intressen. Det är ett system som vi tror bidrar till fortsatt utveckling och fler initiativ för hållbara lösningar såväl från oss som från andra aktörer.

Catena AB

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


Hållbarhet och miljö