facebooktwittermail

Case IH går in i precisionsodlingsprojekt

Case IH går in i precisionsodlingsprojektet IoF2020, eller Internet for food and farm 2020, som förkortningen står för.

Case IH vill göra det enklare att dela data mellan olika maskinfabrikat och sensorer.
Case IH vill göra det enklare att dela data mellan olika maskinfabrikat och sensorer.

Ett av målen med sammanslutningen är att möjliggöra ett öppet och driftskompatibelt system, där data kan överföras problemfritt mellan olika plattformar.

För lantbruket ses detta som mycket viktigt eftersom det kommer att göra det möjligt att använda utrustning av olika typer och fabrikat med en mängd olika program och tjänster.

LÄS OCKSÅ: Smart spridning ökar skörden

LÄS OCKSÅ: Case IH:s förarlösa i nya fälttester

LÄS OCKSÅ: Odlare ska råda varandra i Skåne

LÄS OCKSÅ: Ny steglös Case IH