facebooktwittermail d

Carlgren vill minska vargtrycket i två län

Frågan kring rovdjurspolitiken väcker känslor i många läger. Men när miljöminister Andreas Carlgren (C) bjöds in till möte om rovdjursfrågan blev det trots farhågor ett konstruktivt samtal.

OCKELBO ATL
Det var LRF som på torsdagseftermiddagen bjöd in miljöminister Andreas Carlgren till en träff på Vildmarksgalleriet i Ockelbo. På dagordningen stod rovdjursfrågan.

- Vad vi ville med träffen med miljöministern var att förmedla känslan av förtvivlan och vanmakt som många på landsbygden känner när de förlorar sina djur, säger Lars Sundström, regionchef på LRF Gävleborg och LRF Dalarna.

Inte Bryssel


Andreas Carlgren sa på presskonferensen efter mötet att det är viktigt att besluten om rovdjursfrågorna tas regionalt, och inte i Stockholm. Och definitivt inte i Bryssel.

- Det är väldigt många människor på landsbygden som har känt sig överkörda i, det har varit en storstadsarrogans kring rovdjursfrågan.

Han poängterade vikten av att lyssna på de människor som drabbats och sa att han kommer att verka för att minska det ensidiga vargtrycket i de två länen Gävleborg och Dalarna.
19 av 27 föryngringarna av varg skedde bara i de två länen och Carlgren vill sprida rovdjuren över en större del av Sverige.

Ett år i taget


Anna-Lena Erstadius, som driver mjölkgård och fäbodbruk i Rättvik har fått flera kor dödade av både varg och björn.

- Det kommer att bli omöjligt att fortsätta driva fäbodbruk i ett vargrevir. Nu fortsätter vi i ett år i taget, säger hon.

Lars Sundström på LRF menar att många inte kan skilja på rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningen.

- Man blandar ihop begreppen. Majoriteten av svenska folket har bestämt att vi ska ha en livskraftig vargstam. Om man inte vill ha varg får man se det slaget som förlorat. Då handlar det i stället att lägga fokus på att få det så drägligt som möjligt med den politik vi har: Alltså förvaltningen av de rovdjur vi har.

Med på träffen var bland andra Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande i LRF, Torsten Mörner, förbundsordförande på Svenska Jägareförbundet och Lars Gustafsson, en av flera jägare som mist sin hund på grund av varg. Härje Rolfsson