facebooktwittermail d

Carlgren försvarar licensjakt

Åtgärder för att öka acceptansen för vargar, däribland licensjakt, är en förutsättning för att minska inaveln inom den svenska vargstammen.

Det säger miljöminister Andreas Carlgren som på måndagen offentliggjorde regeringens officiella svar på EU-kommissionens kritik mot vargjakten.

- Regeringens mål med vargpolitiken är att vargen ska uppnå en gynnsam bevarandestatus den inte har i dag. Det kräver kraftfulla och kontroversiella åtgärder där vargpolitikens olika delar inte kan ses skilda från varandra, vilket kommissionen tenderar att göra, säger miljöministern i en kommentar.

Måste vara förankrad


Den genetiska förstärkningen av vargstammen förutsätter, enligt den svenska regeringen, en acceptans som inte kan uppnås utan licensjakt.
- Det förutsätter att vargpolitiken är förankrad hos dem som berörs och beslutas i Sverige, säger Andreas Carlgren.

Han anser att det finns en växande klyfta mellan stad och landsbygd i inställningen till varg.

-Alla som vill ha varg i Sverige måste acceptera att det är människor i varglänen som bär konsekvenserna av en allt större vargförekomst, förklarade han vid måndagens pressträff.

Ökad acceptans


Regeringen bemöter i ett pressmeddelande EU-kommissionens kritik mot fem delar av den svenska vargpolitiken:

- Sverige förbereder och genomför en genetisk förstärkning av vargstammen. En varg är redan flyttad.
- Art- och habitatdirektivet medger jakt. Inte heller kommissionens egen expertgrupp anser det troligt att jakten strider mot reglerna.
- Jakten har varit begränsad och selektiv. Taket för vargstammen är tillfälligt.
- Acceptansen för varg har ökat genom den nya rovdjurspolitiken.
- De åtgärder som kommissionen rekommenderar i form av ersättning till drabbade tamdjursägare, stängsling och information genomförs redan av Sverige. ATL.nu