facebooktwittermail

Expertens bästa råd inför virkesaffären

Långsiktigt tänk och gedigna förberedelser - det är två heta tips från ATL:s skogsexpert Carl Johan Moberg när det gäller att lyckas med din virkesaffär.

FOTO: VIRKESBÖRSEN OCH ULF ARONSSON

För mig som skogsägare är varje virkesaffär viktig och det gäller att få så bra betalt som möjligt för sitt virke. Har du några tips på hur jag kan göra en bra virkesaffär?

/Linda

För många markägare kan det passera ganska lång tid mellan virkesaffärer, vissa gör bara ett fåtal affärer under ägandet av en skogsfastighet. Att pricka marknaden helt rätt är inte alltid det enklaste. Men för att göra det bästa av situationen och tänka långsiktigt, som skogsägare ofta gör, kommer här några tips sig till nästa virkesaffär.

Börja med fastigheten i stort. Då är alltid en god standard på skogsbilvägar som klarar tungtrafik året runt är något att sikta mot. Se även till att vägrenar är röjda och att vägbanan grusad, samt att det finns bra vändplaner. Det uppskattas att ha tydliga och bra basvägar. Det hjälper ju skogsmaskinerna att jobba effektivt och minskar markpåverkan.

Vad gäller själva virkesaffären brukar jag ibland göra en jämförelse med en bil som ska säljas på Blocket. Se till att bilen är servad enligt plan, tvättad och städad. Med en bra och tydlig beskrivning av bilen, brukar det vara lättare att sälja den och dessutom få rätt betalt för bilen. Så har du en avdelning som ska åtgärdas och virke att sälja, börja med det grundläggande underhållet. Finns det behov av underröjning, så utför det i god tid. Gör en inventering där du kollar natur- och kulturvärden, mät upp volymen och ta reda på trädslagsfördelning. Ju mer “exakt” volym du har, desto bättre underlag blir det för köparna och du kan kalkylera bättre.

Det finns bra och smidiga appar, där du kan utföra mätningar av din skog. Se till att märka upp beståndet i fält, var basvägarna går och om det är något som ska skyddas eller sparas. Det rekommenderas också att göra en avverkningsanmälan hos Skogsstyrelsen i god tid. Det effektiviserar affären samt för att köparna vet om det går att avverka skogen. Det ger dessutom ett större handlingsutrymme och köparna kan fatta snabbare beslut. Glöm aldrig att konkurrensutsätta ditt virke. Det gör du för att nå alla potentiella köpare och säkerställa rätt betalt för ditt virke. Olika köpare betalar väldigt olika för virke. Glöm inte att de prislistor som bolagen presenterar är grundpriser, det finns oftast mer att förhandla om.

Att sätta tydliga villkor för din affär underlättar för bägge parter. Två viktiga saker är: Hur lång avverkningsperiod kan du erbjuda och vilken försäljningsform föredrar du?

En lång avverkningsperiod ger köparna bättre möjlighet att planera och belönas ofta med högre betalningsförmåga.

Glöm inte att titta på kostnaderna vid en åtgärd. Här kan det skilja stora belopp – både vad gäller avverkningskostnader, framkörningsavgifter, kostnader för manuella arbeten och annat som kan tänkas tillkomma.

Så att göra bra virkesaffärer handlar om att vara förberedd, få rätt pris på sin skogsråvara, samt att hålla koll på kostnaderna. Då ökar du möjligheterna för att bägge parterna i virkesaffären blir nöjda.

Ny expert i ATL

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Här är alla våra experter – ställ en fråga du också!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nuMattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu