facebooktwittermail

Ingen retur för Cap-förslag

Ytterligare försening av reformen av jordbrukspolitiken ser ut att undvikas efter beslut i EU-parlamentet.

Det blir, antagligen, ingen ny beredningsrunda för Cap-reformen i EU-parlamentet.
Det blir, antagligen, ingen ny beredningsrunda för Cap-reformen i EU-parlamentet. FOTO: ANN LINDÉN

Med ett nyvalt parlament fanns det en möjlighet för jordbruksutskottet att få tillbaka de tre lagförslag som ingår i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken för ny beredning. Jordbruksutskottet självt ville inte det, då det skulle lägga mer tid till den redan försenade reformprocessen. Talmanskonferensen, som består av talmannen och ledarna för partigrupperna, har valt att följa utskottets rekommendation, skriver Agra Facts.