facebooktwittermail

Stor risk att jordbruksreform försenas

Det blir ingen omröstning om den gemensamma jordbrukspolitiken i EU-parlamentet före valet.

Det blir nästa EU-parlament som beslutar vad de folkvalda ska driva i förhandlingarna om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, cap. Det står klart efter att EU-parlamentets Jordbruksutskott beslutat att det kommer att rösta om sin position först i april, som mest ett par veckor före EU-parlamentets sista session före EU-valet i slutet av maj. Det ger inte tillräckligt med tid för en omröstning i plenum i det sittande parlamentet.