facebooktwittermail d

C vill stötta gödselbaserad biogas

Regeringen förlänger förmånsreduktionen för gasbilar med två år till och med 2013. Men Centerpartiet vill gå ett steg längre - och föreslår en metanreduceringsersättning för produktion av gödselbaserad biogas.

- En metanreduceringsersättning är ett sätt att främja produktionen av biogas och att minska såväl jordbrukets som transportsektorns klimatpåverkan, säger Per Åsling, lantbrukare och Centerapartiets ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, i en kommentar.

Partiet hänvisar i ett pressmeddelande till Energimyndighetens biogasutredning, som visar att jordbrukens biogasutvinning ur gödsel medför stora samhällsnyttor som motiverar ett samhällsstöd.

- Jag och Centerpartiet kommer i kommande budgetförhandlingar att kämpa för att regeringen inför en metanreduceringsersättning, i nivå med den som Energimyndigheten föreslår, i syfte att få igång en omfattande utbyggnad av produktions- och uppgraderingsanläggningar för biogas, säger Per Åsling.