facebooktwittermail

C vill skärpa konsekvenserna för brister i djurtransporter

Tillämpningen av EU:s lagar kan bara bli bättre om kontrollerna blir fler och straffen kännbarare, anser Centerpartiet.

Fredrick Federley, toppkandidat för Centerpartiet i EU-valet.
Fredrick Federley, toppkandidat för Centerpartiet i EU-valet. FOTO: CENTERPARTIET

Partiet kommer att driva tre frågor tänkta att öka efterlevnaden av EU:s regelverk kring djurtransporter i hela EU, skriver Centerns förstanamn Fredrick Federley i en debattartikel i Dagens Nyheter. En EU-vid miniminivå för böter vid överträdelser av lagen bör införas enligt Centerpartiet. I dag är det upp till medlemsländerna att själva sätta straffsatserna. Antalet kontroller som görs i varje medlemsland varierar, och Centerpartiet vill att det görs tydligt i lagstiftningen hur många som måste göras. Partiet vill också göra Europol mer inblandat i kontrollerna av djurtransporter.