facebooktwittermail d

C vill skärpa konsekvenserna för brister i djurtransporter

Tillämpningen av EU:s lagar kan bara bli bättre om kontrollerna blir fler och straffen kännbarare, anser Centerpartiet.