facebooktwittermail d

C: ”Så säkrar vi jobben i de gröna näringarna under coronakrisen”

Mer måste göras för att rekrytera arbetslösa personer i Sverige till de gröna näringarna, skriver företrädare för Centerpartiet.

Det råder speciella förutsättningar denna säsong och då krävs insatser för att säkerställa arbetskraft i de gröna näringarna, skriver centerpartisterna Martin Ådahl, Jonny Cato och Abir Al-Sahlani.
Det råder speciella förutsättningar denna säsong och då krävs insatser för att säkerställa arbetskraft i de gröna näringarna, skriver centerpartisterna Martin Ådahl, Jonny Cato och Abir Al-Sahlani. FOTO: KALLESTAD, GORM

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Coronakrisen påverkar nästan alla arbetsplatser i Sverige. I många fall handlar det om att arbetstillfällen går förlorade, i andra fall har krisen lett till brist på arbetskraft. Ett sådant exempel är de gröna näringarna.

Vi måste lösa detta från två håll. Vi behöver rekrytera ny personal för skogsbruk och jordbruk inom Sverige, men även se till att säsongsarbetare kan komma hit.

Svenskt jordbruk och skogsbruk är beroende av säsongsarbetare som kommer från länder utanför EU, personer som återkommer år efter år och har specialkompetens. Det är fysiskt tunga arbeten som inte alla klarar.

Det finns många säsongsarbetare som redan beviljats uppehållstillstånd i Sverige men vars tillstånd kan hinna löpa ut in­nan vi hamnar i ett läge där de har möjlighet att ta sig hit. Denna problematik måste ses över.

Vissa säsongsanställda inom jordbruket har kunnat resa hit trots inreseförbudet, eftersom arbete inom livsmedelsproduktion anses utgöra en samhällsviktig sektor. Skogsnäringen bedöms dock inte som samhällsviktig i Sverige. Det gör att säsongsarbetare inom skogsnäringen nu stoppas vid gränsen. Vi anser att Sverige, lika andra EU-länder, bör benämna skogsnäringen som samhällsviktig.

Stora mängder skogsplantor står just nu bara och väntar på att planteras. Många produkter som produceras från skogen används inom de sektorer som redan är klassade som samhällsviktiga. Det handlar bland annat om bioenergi, el, paketering av livsmedel och läkemedel samt engångsartiklar inom sjukvården.

Sverige riskerar att sakna 10 000 säsongsarbetare inom bland annat frukt- och bärplockning. I förlängningen kan situationen kosta ytterligare tusentals jobb i livsmedelsindustrin och andra näringar som är beroende av säsongsarbete.

Mer måste därför göras för att rekrytera arbetslösa personer i Sverige till säsongsarbete inom de gröna näringarna.

För många, inte minst ung­domar, är det en chans att slippa arbetslöshet under corona­krisen.

Är man arbetslös och klarar av jobbet kan man rycka in på fältet och i skogen, få en riktig inkomst och samhällets tack. Samtidigt som man har möjlighet att tjäna pengar och få arbetslivserfarenhet bidrar man till att rädda svenskt jordbruk och säkra livsmedelsproduktionen.

Är man ny och saknar erfarenhet kan man dock inte alltid hålla samma takt och nivå som de med mer erfarenhet. Just i år behöver vi därför hitta sätt att kompensera skillnaden i arbetsvana med någon form av löne­utjämning. Därför vill Centerpartiet öppna för att Arbets­förmedlingen kan använda de subventionerade nystartsjobben för de arbetslösa som vill hjälpa till att klara säsongsarbetet under detta speciella år.

Vi hoppas att Arbetsförmedlingen kan utnyttja programmet Mer mat – fler jobb för att rekrytera säsongsarbetare. Vi har diskuterat de här insatserna med regeringen och vi vet att även Arbetsförmedlingen funderar i dessa banor, så vi hoppas på snabba insatser innan det är för sent och både skördar och andra jobb går förlorade.

Martin Ådahl

Arbetsmarknadspolitisk talesperson Centerpartiet

Jonny Cato

Migrationspolitisk talesperson Centerpartiet

Abir Al-Sahlani

Europaparlamentariker Centerpartiet