facebooktwittermail

Byt jobb ofta och lär dig mer

Vill man lära sig nya saker i arbetslivet ska man byta jobb ofta. Det har Johan Westerman kommit fram till i sin nya doktorsavhandling – men det var inte riktigt det resultatet han hade förväntat sig.

Johan Westerman.
Johan Westerman. FOTO: DANIEL ROSSETTI/STOCKHOLMS UNIVERSITET

Johan Westerman doktorerade nyligen i sociologi vid Stockholms universitet och hans forskning visar att personer som byter jobb ofta lär sig mer än de som stannar kvar på en och samma arbetsplats.

– I min avhandling har jag visat att det finns ett samband mellan att byta jobb ofta, minst två gånger under en tioårsperiod, och nivån av lärande senare i livet, säger Johan Westerman.

Han har inte sett några positiva effekter på lärande för de medarbetare som stannar kvar på en och samma arbetsplats under den tioårsperiod som han har studerade.

Detta gäller även för de som byter jobb ofrivilligt, till exempel har varit arbetslösa en tid och sedan börjat på en ny arbetsplats, eller om någon bytt till en tjänst som upplevs ha mindre prestige.

Själv överraskad

Det som framkommit i Johan Westermans forskning går lite på tvärs mot etablerade teser inom sociologi. Själv är han lite överraskad över resultatet.

– Jag hade inte förväntat mig det här resultatet utifrån det perspektivet, säger Johan Westerman.

Har du undersökt varför vissa personer byter jobb ofta och andra stannar kvar på sin arbetsplats?

– Det är inget som jag har studerat, men det vore intressant att titta på, säger han.

Att det skulle vara svårare för anställda att få djupare kunskaper om de byter jobb ofta finns det inte belägg för, enligt de studier han har gjort. Däremot kan det vara bra att ha jobbyte som strategi för den som vill göra karriär.

– Det är bra att ha jobbyte som en möjlig utvecklingsstrategi, det kan vara bra at tänka på, säger Johan Westerman.

Denna strategi kan komma att bli än viktigare, enligt forskaren, då framtidens arbetsmarknad kommer att ställa stora krav på medarbetarna när det gäller både kunskap och flexibilitet.

– Vinnarna på framtidens arbetsmarknad kan bli de som är vana att byta jobb och har lätt för att lära sig nya saker, säger han.

Gröna arbetsgivare: våra medlemmar vill behålla sin personal

På branschorganisationen Gröna arbetsgivare håller man inte riktigt med att byta jobb skulle vara bra.

– Våra medlemsföretag strävar efter att behålla sin personal. När personalen stannar länge på arbetsplatsen så lär de sig mer via kompetensutveckling eller learning by doing. Vi tror att det är mer lönsamt för våra medlemmar, säger Kristine Wiklund, expert på arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Gröna arbetsgivare.