facebooktwittermail

Byråkratin kring stödet allt dyrare

Byråkratin runt jordbrukarstöden blir allt dyrare. Hanteringen av stöden på länsstyrelserna kostade i snitt 4 890 kronor per gård i fjol, en ökning med 14 procent på ett år.

Utvecklingen går helt klart åt fel håll. Jordbruksverkets uppdrag från regeringen är att effektivisera stödhanteringen, men i stället har den blivit stadigt dyrare de senaste fem åren. Det visar en ännu opublicerad rapport från Jordbruksverket.

Kostnaden per gård gäller hanteringen av jordbrukarstöden totalt sett. Jordbruksverket tycker det är än mer rättvisande att jämföra länsstyrelsernas direkta kostnader per Sam-ansökan eller utbetalningsärende.

Stora skillnader


Här blir skillnaderna stora. Skåne har lägst kostnad per utbetalningsärende, 717 kronor, att jämföra med Östergörlands kostnad på 1 440 kronor.

I snitt kostar hanteringen av varje Sam-ansökan 2 900 kronor, utan att man räkna rmed kontroller på plats. I Östergötland kostar varje blankett 4 451 kronor att handlägga.

Länet är ett av fem som ökat sina kostnader med hela 30 procent mellan 2009 och 2010.

Förklaringarna varierar: blockinventering, fler kontroller, tidigare utbetalning av stöden eller utbildning av oerfarna kontrollanter.

2010 gjordes i landet 5 000 kontroller av gårdsstödet och nästan lika många av miljöersättningarna, betydligt fler än tidigare år.

Orsaken analyseras


Jordbruksverket är bekymrat över att kontrollerna ligger kvar på en hög nivå i så många län, och har satt i gång en analys av orsaken.

Även kostnaderna per kontroll varierar stort - mellan 8 900 och 31 400 kronor. De dyraste kontrollerna görs i Östergötland, Halland, Kalmar och Norrbotten.

- Vi har fått in underlag från länen och rapporter där de beskriver arbetet under året. Men det går inte riktigt att dra några slutsatser varför vissa län är billigare, säger Ann Milton, rapportförfattare.

De län som använt sig av fjärranalys i stället för kontroller på plats har något högre snittkostnad - tvärtemot syftet med fjärranalyserna.

- Under 2010 har det varit problem med tekniken så man ibland har varit tvungen att åka ut ändå. Då har man gått miste om besparingen. Vi hoppas att det var inkörningsproblem, säger Ann Milton. Anna Rosenberg