facebooktwittermail d

Byråkraterna förnedrar skogsägarna

Artskyddsförordningen i dess nuvarande form börjar bli en svår belastning för svensk skogsnäring och för oss 330 000 privata skogsägare.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Förordningen har ett gott syfte men saknar förankring i praktisk skötsel av modernt skogsbruk.

De skogsägare som sköter sin skog oklanderligt och med stort intresse, och det är garanterat 99 procent av oss, tar hänsyn till djur och växter enligt alla certifieringsregler. Att då bli betraktade som kriminella när kortsynta byråkrater klampar in på våra marker och hojtar om avverkningsstopp utan att ge något alternativ är förnedrande.

Skogsnäringen levererar produkter till export som varje år ger Sverige intäkter på över 100 miljarder kronor. Det måste finnas mer intelligenta sätt att skydda arter än att tolka lagen så att det endast är totalstopp av avverkning som är alternativet. Det finns stora skyddade arealer av skog under statens kontroll som i första hand bör användas för skyddande av sällsynta arter av djur och växter.

Det verkar överdrivet att domstolar ska bestämma när den enskilde skogsägaren ska få avverka sin skog. Detta måste kunna skötas internt inom skogsnäringen eftersom det finns gemensamma syften med avverkningarna. Att besluten från myndigheterna ska följas av personliga ekonomiska tragedier är ovärdigt ett civiliserat samhälle.

Nu måste sunt förnuft gälla och inte juridiska hårklyverier och människors rätt gå före växter och djur när det gäller Skogsvårdslagen och Miljöbalken. Vi påminns om de personliga tragedier och självmord som blev följden av stormen Gudruns härjningar.

Då var det naturens krafter som skapade förödelsen och det är svårt att freda sig mot men nu är det byråkraterna som bestämmer över våra liv och deras tolkningar av lagarna har vi svårt att freda oss mot.

Vi vädjar till besinning och hänsyn till den enskilda ansvarsfulla människan, skogsägaren, som behöver stöd och inte byråkrati.

För Landsbygdspartiet oberoende

Alf Karlman

Lista Sjöstrand, Eskilstuna