facebooktwittermail

Byggföretagen om att flytta jorden: ”Fantastiskt nytänk”

Kors och tvärs genom landet körs transporter med schaktmassor för att läggas på deponi. Det beskrivs som ett allt större problem i byggbranschen och orsakar stora utsläpp och kostnader.

Marianne Hedberg är miljöexpert på Byggföretagen.
Marianne Hedberg är miljöexpert på Byggföretagen. FOTO: BYGGFÖRETAGEN

Det byggs som aldrig förr i Sverige och 600 hektar åkermark försvinner varje år, enligt LRF. Men mycket av den överblivna marken som grävs bort vid exploateringar hamnar på hög.