facebooktwittermail d

Gör möbler av havre

Lantmännen planerar nya sidoprodukter från tillverkning av havregryn.

Annelie Moldin, vetenskaplig projektledare på Lantmännen R&D.
Annelie Moldin, vetenskaplig projektledare på Lantmännen R&D. FOTO: ANNELIE MOLDIN/LANTMÄNNEN

Miljöteknikföretaget OrganoClick och inredningsföretaget Offecct har nyligen beviljats finansiellt stöd på drygt tre miljoner kronor av innovationsmyndigheten Vinnova, för att tillsammans med bland andra Lantmännen utveckla ett biokompositmaterial för tillverkning av möbler och inredning - baserade på havreskal.

I projektet deltar Lantmännen som råvaruleverantör och primär förädlare av fiberråvaran, i detta fall havreskal. Organo Click - ett svenskt företag som utvecklar funktionella material baserade på miljövänlig fiberkemi – är med i egenskap av material- och processutvecklare.

– Lantmännen söker ständigt nya användningsområden för spannmålskedjans restprodukter. Vi är mycket glada över att få möjlighet att samarbeta med bland annat Organo Click, som har tekniken och kunskaperna kring utveckling av biobaserade material, säger Annelie Moldin, vetenskaplig projektledare på Lantmännen R&D.

Projektet startade i juni och målet är att nå marknaden med produkterna inom 3-4 år.