facebooktwittermail

Byggde egen flismaskin

Med en Timberjackskotar som bas byggde Tore Forsgren och sönerna en beståndsgående flisare.

Familjen Forsgren utanför Orsa ville ha en större flismaskin och byggde en egen. Maskinen är beståndsgående och de kör mest i eftersatta gallringar där de tar hand om hela kedjan.