facebooktwittermail

”Bygga på åkermark bryter mot lagen”

Mycket jordbruksmark i Östergötland kan bebyggas inom de närmaste åren.

– Sorgligt, frustrerande och inte minst olagligt, menar Jeanette Blackert, ordförande för LRF Östergötland.

Östergötland är en expansiv region. Länets kommuner vill locka både företag och privatpersoner att flytta dit. Men för det krävs det mark för industrier och bostäder. Mark som i dag i stor utsträckning används inom jordbruket.