facebooktwittermail

Bulgarien varnas för gastronationalism

Krav på att handeln ska gynna inhemska livsmedel bryter mot EU:s regelverk, säger EU-kommissionen.

Pandemin har förstärkt vikten av att den fria rörligheten på den inre marknaden upprätthålls, enligt EU-kommissionen.
Pandemin har förstärkt vikten av att den fria rörligheten på den inre marknaden upprätthålls, enligt EU-kommissionen. FOTO: MOSTPHOTOS

Den bulgariska handeln måste köpa minst 90 procent av sina mejerivaror från inhemska producenter och ge särskilt butiksutrymme för bulgariska livsmedel. Det bryter mot både den fria rörligheten för varor och etableringsfriheten, två av EU:s grundprinciper, säger EU-kommissionen.

Nu måste Bulgarien antingen bevisa att kraven på handeln är i linje med EU:s regelverk eller ändra sig. Annars hotar en process som kan sluta i EU-domstolen, varnar kommissionen.

Att EU-länder gör vad de kan för att ge egna livsmedelsproducenter ett försprång, ibland kallat gastro-, eller matnationalism, är inget nytt. Men coronakrisen har skruvat upp ansträngningarna i en del länder, något som kritiserats av andra medlemsstater.

EU-kommissionen anser att pandemin bara förstärkt vikten av att den fria rörligheten på den inre marknaden upprätthålls.