facebooktwittermail d

Budgetutskott: Skär inte ned Cap

EU-parlamentets budgetutskott vill ha en minst lika stor jordbruksbudget som i dag.

FOTO: ANN LINDÉN

Den gemensamma jordbruksbudgeten ska minst ligga på nuvarande nivå. Det menar EU-parlamentets budgetutskott i sitt förslag till ställningstagande inför EU-kommissionens förslag om EU:s nästa långtidsbudget.

Den omfattningen på stöden menar utskottet är nödvändig för att säkra EU:s livsmedelsförsörjning och en hållbar utveckling, hålla kvar människor och arbetstillfällen på landsbygden och förse konsumenterna med hälsosam, högkvalitativ och prisvärd mat.

Budgetutskottet framhåller också vikten av att finansiera lantbrukets miljö- och klimatarbete, liksom att trygga böndernas inkomster.

Budgetförslag i maj

Hela EU-parlamentet väntas rösta i mitten av mars. Parlamentets rapport har ingen bindande effekt, utan är en signal till EU-kommissionen om hur de folkvalda vill att långtidsbudgeten ska se ut. EU-kommissionens förslag på en ny långtidsbudget kommer i maj.

Sedan ska medlemsländerna i Rådet förhandla om det. EU-parlamentet kan säga ja eller nej till Rådets ståndpunkt, men inte ändra i det. Den nuvarande långtidsbudgeten gäller till och med 2020.

Storleken på den gemensamma jordbrukspolitikens budget är en del av långtidsbudgeten, men utformningen av den är en separat process.

LÄS MER: EU-kommissionen luftar Cap-budgetalternativ

PREMIUM: Jordbruksutskott vill ha större jordbruksbudget

PREMIUM: Jordbrukets plats i EU:s långtidsbudget het potatis