facebooktwittermail d

Budgetsatsning ger 608 gröna jobb

Personer som har haft svårt att få jobb ska förberedas för anställningar i skogsbruket.

Plantering tillhör de uppgifter som kan ingå i de naturnära jobben.
Plantering tillhör de uppgifter som kan ingå i de naturnära jobben. FOTO: MARIE HENNINGSSON

I årets vårändringsbudget lades totalt 150 miljoner kronor på vad regeringen kallar "Naturnära jobb". Myndigheter ska ge arbetslösa erfarenheter och kompetens i skogs- och markvård som gör dem lämpliga för att fylla de arbetskraftsluckor som finns i lantbruket. Skogsstyrelsen samordnar, men jobben finns också på Sveriges geologiska undersökning, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet ger satsningen totalt 608 jobb fördelade över alla län. Till uppgifterna kan höra att minska spridningen av granbarkborrar och invasiva arter, liksom röjning och plantering i produktionsskogar.