facebooktwittermail d

Bantad budget slår mot övervakning av pollinatörer

En kraftig nerdragning av Naturvårdsverkets budget innebär att det i år inte drar 
i gång något nationellt övervakningsprogram för vilda pollinatörer.